• نام هتل
  • هرنفر 2 تخت
  • هرنفر 1 تخت
  • خدمات
  • کارشناس مربوطه
  • Arts Hotel Taksim
  • 15/500/000
  • 25/700/000
  • صبحانه ترانسفر
  • callme
اطلاعات تور
توضیحات
خدمات تور
نظرات