قبل از سوار شدن به هواپیما چه کارهایی را باید انجام بدهیم؟

دستگاه سلف چکین کارت پرواز هوشمند برای مسافران بدون بار صادر می‌کند!

با افزایش تقاضای مسافران نسبت به استفاده از حمل و نقل هوایی و حجم زیاد مسافران، مشکلاتی برای فرودگاه ها و شرکت های هواپیمایی هنگام چک این “check in” مسافر ایجاد می‌شود. سیستم کنترل پذیرش مسافر ( DCS ) نام دارد، روند پذیرش مسافر را در فرودگاه به صورت سیستمی انجام می‌دهد.

در سالهای اخیر به منظور سهولت، کیوسک های خودپذیرش ( سلف چکین _ self check in ) در فرودگاه استقرار یافته است. این کیوسک ها با وارد کردن کد ملی و یا شماره بلیط کارت پرواز برای مسافران صادر می‌کند.