برج ساعت ازمیر

برج ساعت تاریخی ازمیر در میدان کناک، منطقه کناک ازمیر ترکیه واقع شده. این برج توسط معمار فرانسوی ریموند چارلز پره در سال ۱۹۰۱ در گرامیداشت ۲۵ سالگی به تخت نشستن سلطان عبدالحمید دوم (سلطان عثمانی بین سالهای ۱۹۱۸ – ۱۸۸۸) طراحی و ساخته شد. ساعت با عناصر و به سبک عثمانی تزئین شده است. این برج با اسکلت آهنی و سربی، ۲۵ متر ارتفاع دارد. در اطراف پایه برج چهار فواره تعبیه شده است، که گرداگرد پایه برج را دایره وار احاطه کرده‌اند. ستون‌ها با الهام از سبک قبایل آفریقائی مور تزئین شده اند.

طی سال های ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۹ عکس برج ساعت روی اسکناس ۵۰۰ لیری ترکیه چاپ می شد.

در ایالات بالکانی تحت تسلط امپراتوری عثمانی، به ویژه صربستان، بوسنی امروزی و شهرهایی مانند بلگراد، Prijepolje، بانیا لوکا، Gradačac و Stara Varoš برج‌های ساعت به تقلید از برج ساعت ازمیر بنا شدند و هنوز پابرجا هستند. این برج ها ساهات (به تقلید از کلمه ترکی) خوانده می‌شوند.