• مدت اقامت
  • هرنفر 2 تخت
  • هرنفر 1 تخت
  • خدمات
  • کارشناس مربوطه
  • هتل جومبالی پلازا
  • 11/600/000
  • 15/950/000
  • صبحانه ترانسفر
  • callme
اطلاعات تور
توضیحات
خدمات تور
نظرات